ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 7-8  ΜΑΪΟΥ 2023

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Φωτογραφίες από την Εκδρομή