ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 12-15  ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Φωτογραφίες από την Εκδρομή