Καθορίστηκε, με απόφαση την οποία υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας, το πρόγραμμα των   επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων   μαθημάτων Γενικών Λυκείων, και ειδικών και μουσικών μαθημάτων των υποψηφίων για εισαγωγή στα οικεία τμήματα, ενώ ορίστηκε η προθεσμία υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2023