Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6/2002 (Β’ 1538) απόφασής του αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας  Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σχετικά με τον πίνακα αγωνισμάτων αρρένων υποψηφίων ΤΕΦΑΑ από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2024.

Ο νέος πίνακας έχει ως εξής:

Δείτε και το ΦΕΚ.