Πενθήμερη Εκδρομή Γ’ Λυκείου 5-9 Δεκεμβρίου 2023 στη Θεσσαλονίκη.

Πρόγραμμα Εκδρομής

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Τουριστικών Γραφείων