Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση για την ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024. Δείτε το ΦΕΚ.

Μαθήματα: 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων καλύπτει 2-6 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και τέσσερα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων. Σε κάθε τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων συμμετέχουν έξι (06) μαθητές/τριες το ελάχιστο και έως δέκα (10) μαθητές/τριες το μέγιστο.

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων, απαιτείται αίτηση (βλέπε παρακάτω) των γονέων/κηδεμόνων ή των ιδίων εφόσον είναι ενήλικες στην οποία δηλώνουν το/τα ειδικό/ά μάθημα/ μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Η αίτηση να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη 16/11/2023 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Αίτηση Δήλωσης Μαθημάτων