Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υποψήφιοι/ες (μαθητές/τριες και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν σχετική Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ). Συγκεκριμένα για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ του 2024, η Α-Δ θα υποβληθεί στο διάστημα από Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023.

Αίτηση-Δήλωση    |    Οδηγίες    |   Πίνακας μαθημάτων   

 

Υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Αίτηση-Δήλωση για μουσικά τμήματα  |  Κατάλογος Μουσικών οργάνων

Εγκύκλιος