Ιστορία

ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (1984 – 1999)
5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (1997 – 2006)
5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (2006 και εντεύθεν)

 

Με το νόμο ΦΕΚ 363/7-6-1984 ιδρύθηκε το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Ηλιούπολης.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Ε.Π.Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Γεωργουδάκης Στρατής (Οικονομολόγος)1984-1985
Ζαφειρόπουλος Γεώργιος (Φιλόλογος)1985-1990
Ταμπάκης Μιχαήλ(Χημικός)1990-1992
Κέντρος Σπυρίδων (Μαθηματικός)1992-1997
Χωματά Αικατερίνη (Φιλόλογος)1997-1999

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 5ου ΛΥΚΕΙΟΥ
Χωματά Αικατερίνη (Φιλόλογος)1997-2007
Αντωνάρας Γεώργιος (Φυσικός)2007-2011
Κολιός Δημήτριος (Φυσικός)2011-2021
Κασσωτάκης Ελευθέριος (Φυσικής Αγωγής)2021-2023
Βρούτσης Νικόλαος (Μαθηματικός)2023 –